Osnove rulet strategije Konstantna proporcija

Strategija Konstantna proporcija se sastoji iz klađenja određene svote Vaše trenutne sume novca u svakom rulet spinu. To znači da će se veličine opklade menjati, ali će veličine ovih opklada u odnosu na Vašu trenutnu svotu novca biti konstantne. Odatle i ime koje sam odabrao za ovu strategiju.

Pokazaću Vam kako ova strategija funkcioniše za različite tipove opklada i veličine opklada kroz moje rigorozne testirane simulacije, kako biste razumeli kako bi ovi faktori mogli da utiču na Vaše šanse za pobedu na ruletu..

Nastavite da čitate ovaj članak i saznajte:

 • Koji su najbolji tipovi opklada koje može postaviti?
 • Koje veličine opklada treba da koristite kako biste maksimizirali Vaše šanse za dobitak?
 • Koje su šanse za osvajanje velikog dobitka klađenjem istog procenta Vaše trenutne svote novca iznova i iznova?
 1. Kako funkcioniše strategija Konstantna proporcija
 2. Simulacije strategije Konstantna proporcija
 3. Zaključak i preporuke

Beleška: Ovaj članak se fokusira isključivo na strategiju Konstantna proporcija. Upamtite da u glavnom članku o rulet strategijama diskutujem o drugim strategijama koje mogu biti bolje za Vas. Glavni članak takođe sadrži važne informacije o tome kako da potpuno razumete ovu strategiju, pa je definitivno dobra ideja da pročitate taj članak pre nego što se upustite u specifičnosti strategije Konstantna proporcija.

Kako funkcioniše strategija Konstantna proporcija

Strategija Konstantna proporcija je veoma slična strategiji Konstantna opklada, ali sa dodatnim elementom. Tokom korišćenja strategije Konstantna opklada, veličine opklada ostaju iste bez obzira da li igraču ide izuzetno dobro ili veoma loše. Sa druge strane, strategija Konstantna proporcija koristi promenljive veličine opklada koje fluktuiraju u zavisnosti od prethodnih rezultata.

Tako da, ako igraču ide dobro i dobija, njegove veličine opklada će rasti i omogućiti mu da osvoji još više. Sa druge strane, ako gubi novac, njegove veličine opklada će se postepeno smanjiti i njegovi potencijalni gubici se neće akumulirati toliko brzo kao što bi u strategiji Konstantna opklada. Ovaj mehanizam samoregulacije čini strategiju Konstantna proporcija malo naprednijom od strategije Konstantna opklada.

PRIMER

Kako bi sve bilo potpuno jasno, ovde je dat primer kako strategija Konstantna proporcija izgleda u akciji. Hajde da kažemo da igrač želi da opkladi 10% svoje početne svote novca na opkladu Boja. On počinje sa $100 i postavlja opkladu od $10 na crveno. Ako dobije, onda će imati $110, nakon čega će postaviti opkladu od $11 u sledećoj rundi. Ako izgubi, pašće na $90 i samo će postaviti opkladu od $9 u sledećoj rundi. Igrač će nastaviti da ovo radi sve dok ne ostane bez novca ili dok ne odluči da prestane da igra.

Baš kao i kod strategije Konstantna opklada, strategija Konstantna proporcija je takođe o pronalasku ravnoteže između:

 • 0Visoke volatilnosti – veliki mogući dobici, ali takođe i velika šansa da se sve izgubi veoma brzo
 • Niske volatilnosti – manji mogući dobici, ali takođe i manja (ili nepostojeća) šansa da se sve izgubi veoma brzo

Visoku volatilnost prouzrokuju više volatilni tipovi opklada i veće opklade. Nisku volatilnost prouzrokuju manje volatilni tipovi opklada i manje opklade. Mogli biste da opkladite sav svoj novac na specifičan Straight up broj i najverovatnije ćete sve izgubiti u samo jednom spinu, ili možete da opkladite 1% Vaše početne svote novca na crveno ili crno, što prouzrokuje fluktuacije oko Vaše početne svote novca, ali sa većom šansom da završite sa manje od Vaše početne svote novca.

Logično, najbolji mogući scenario će biti negde između i ja ću koristiti svoje simulacije da tačno pokažem zašto.

Zaokruživanje veličina opklade i minimalni limit opklade

Postoji dva potencijalna problema koja treba da se pomenu. Kada kladite fiksan procenat Vaše trenutne svote novca, suma koja treba da se opkladi neće uvek biti „lepa" ili zaokružena. Ako ne možete postavite tačnu sumu shodno Vašim kalkulacijama, zaokružite Vašu veličinu opklade na veći ili manji najbliži broj.

Ako nemate sreće i Vaša izračunata veličina opklade je manja od minimalne opklade koja je dozvoljena za stolom za rulet, samo umesto toga postavite minimalnu veličinu opklade. Ovaj pristup sam koristio u svojim simulacijama.

Simulacije strategije Konstantna proporcija

Rigorozne simulacije su najbolji način da se vidi kako strategija funkcioniše, i kako male promene u Vašem načinu igranja mogu da prouzrokuju velike razlike u očekivanim rezultatima. Uradio sam veliki broj simulacija da testiram višestruke tipove opklada u strategiji Konstantna proporcija, saznajte optimalni procenat Vaše svote novca koji treba da opkladite u svakoj od njih.

Metodologija i korišćene varijable

Sve simulacije su urađene korišćenjem mog pažljivo dizajniranog softvera za simulacije, uključujući pravila, verovatnoće i isplate za rulet sa jednom nulom bez specijalnih pravila (kao što je En Prison ili La Partage). Ako igrate klasični Evropski rulet, Vaši rezultati će biti u skladu sa rezultatima mojih simulacija.

Igrači su imali početnu svotu novca od $100 i nastavljali na sledeći način:

 • Oni su postavljali isti tip opklada (Boja, Corner ili Straight up) iznova i iznova, ali sa promenljivim veličinama opklade.
 • Veličina opklade je računata kao fiksna proporcija njihove trenutne svote novca, zaokružena na najbliži $1.
 • Minimalna veličina opklade je podešena na $1. Ako je izračunata vrednost bila manja od $1, oni bi umesto nje postavljali opkladu od $1.
 • Igrači nastavljaju da se klade dok ne izgube sav svoj novac ili dok ne odigraju ukupno 100 spinova na ruletu.

U vezi sa tipovima opklada, sve alternative sam uzeo u obzir i odlučio da koristim sledeće u svojim simulacijama:

 • Boja – Crveno ili Crno (šanse za dobitak: 18/37, isplata: 2x)
 • Corner (Ćošak) – Četiri broja koja dele jedan ćošak (šanse za dobitak: 4/37, isplata: 9x)
 • Straight up – Jedan specifičan broj (šanse za dobitak: 1/37, isplata: 36x)

Testirao sam različite proporcije suma novca u opsegu od 1% do 50% opklađenih u svakoj rundi, za svaki tip opklade koje sam pomenuo gore.

Kao što je već pomenuto, početna svota novca bila je $100, ali druge početne sume treba da donesu slične, iako ne identične rezultate. Ovo je zbog minimalnog limita opklade od $1 koji je korišćen u simulacijama. Manji uticaj ove strategije će biti na veće sume novca, dok će veći uticaj biti na manje sume. Ako nije uspostavljeno pravilo najmanje opklade, bilo koja početna svota novca bi trebala da donese statistički identične rezultate.

Testirao sam uzorak od jednog miliona igrača u svim simulacijama. Ova veličina uzorka bi trebala da osigura da su rezultati statistički pouzdani, ali deo statističkih odstupanja će se i dalje pojaviti. Ovo ipak ne bi trebalo značajno da utiče na rezultate.

Analiza i simulacije veličine opklade #1: Boja (crveno ili crno)

Hajde da počnemo sa analizom rezultata simulacije uzimajući u obzir igrače koji su opkladili svoj novac na opkladu Boja (Crveno ili crno). Ovo je najmanje volatilna opcija, što bi trebalo da bude evidentno u poređenju sa drugim tipovima opklada. Hajde da bacimo pogled.

Odmah možete primetiti da jeklađenje 50% Vaše trenutne svote novca u svakoj rundi jednostavno previše riskantno, jer skoro ni jedan igrač nije odigrao svih 100 spinova. Oni gube u proseku $90 od svojih $100, što čini ovu veličinu opklade veoma lošom za igrača. Samo 0.137% igrača je završilo sa više novca nego što su počeli.

Igrači koji su kladili 20% u svakoj igri imali su veću verovatnoću da dođu do oznake 100-og spina. Skoro 75% njih je zapravo uspelo da odigra 100 spinova. Šanse za veliki dobitak su prilično visoke, ali zbog prosečnog troška od $42, ovo je malo previše.

Sa druge strane spektra, igrači koji su kladili 1% do 4% svojih trenutnih svota novca imali su 100% šanse da odigraju svih 100 spinova, ali sa mogućnošću osvajanja velikog dobitka koja je jednostavno previše niska. Ova strategija je malo bolja sa 5% proporcionalnom opkladom, ali je i dalje malo dosadna zbog veoma male šanse za osvajanje velikog dobitka.

Najbolja veličina opklade za korišćenje

Strategija klađenja 10% Vaše trenutne svote novca u svakoj rundi je najinteresantnija za ovu specifičnu strategiju. Igrači su u proseku gubili $23.8 od svojih $100, ali su imali veoma veliku šansu za osvajanje suma i do $500, i čak i malu šansu za osvajanje dobitka preko $1000 ili čak $5000.

Oni su imali dobru šansu za osvajanje velikog dobitka, i prilično im je i dalje garantovano da će odigrati svih 100 spinova, jer samo 0.6% igrača izgubi sve pre nego što dođu do oznake za 100-ti spin. Sve u svemu, 22% igrača će završiti sa više novca nego što su počeli, dok više od 77% igrača ostaje sa manje od svoje početne sume novca (ali sa više od $0) nakon igranja 100 rundi igre.

Analiza i simulacije veličine opklade #2: Corner (Ćošak) opklada (četiri broja)

Corner opklada je negde između najmanje volatilnog i najvolatilnijeg tipa rulet opklade, što je čini uravnoteženijom. Ovo bi takođe trebalo da bude primetno gledajući rezultate mojih simulacija, kao što je pokazano dole.

Opklade od 20% i 50% trenutne svote novca su malo previše volatilne po mom mišljenju. Svaki igrač koji je opkladio 50% svoje početne svote novca je sve izgubio pre nego što je odigrao 100 spinova. Malo je bolje za igrače koji su opkladili 20%, ali je i dalje previše riskantno.

Ono što je interesantno je činjenica da je prosečni trošak za igrače koji su kladili 20% svojih početnih suma novca bio niži nego kod klađenja na Boju (prethodna simulacija), dok je procenat pobednika takođe bio niži. To znači da je manje igrača završilo u profitu, ali oni koji jesu dobili, završili su sa mnogo više novca. Bez obzira, i dalje je previše riskantno.

Veličina opklade od 10% trenutne sume novca se čini interesantnom, ali i dalje mislim da je još uvek previše riskantno. Samo 48% igrača uspeju da stignu do kraja (100 spinova) sa prosečnim troškom od $25.5, što je više nego prosečni trošak iste proporcije veličine opklade za igrače koji su postavili svoje čipove na crveno ili crno.

Sa druge strane, opklade od 1%, 2% i 3% trenutne svote novca imaju veoma malu šansu za osvajanje velikog dobitka. Prilično ste sigurni u to da ćete odigrati 100 spinova, ali je cena žrtvovanja Vaša šansa da odšetate sa više od $500 ili $1000 (iako mala šansa i dalje postoji).

Najbolja veličina opklade za korišćenje

Po mom mišljenju, ova strategija daje najbolji sveukupni rezultat kada se kladi 4% ili 5% trenutne svote novca u svakoj rundi igre. Rezultati za ove dve proporcionalne veličine opklade su prilično slični, ali i dalje postoje važne razlike koje vredi izdvojiti.

Prosečni trošak je malo veći za opkladu od 5% što je prilično očigledno kada se uzme u obzir da igrači sveukupno klade više novca. Procenat dobitnika je takođe niži, 20.2% za opkladu od 5% u poređenju sa 25.7 za opkladu od 4%. Naravno, igrači koji klade 5% svoje svote novca u svakoj rundi igre imaju veće šanse dobijanja velikog dobitka.

Na šta se sve svodi je preferencija. Ako želite strategiju sa boljim RTP-om i razumnom šansom da zaradite značajan dobitak, odaberite 4% proporcionalnu opkladu. Međutim, ako biste želeli da povećate Vaše šanse za osvajanje velikog dobitka (preko $1000 ili čak preko $5000), 5% veličina opklade će biti bolja za Vas.

Analiza i simulacije veličine opklade #3: Straight Up (jedan broj)

Hajde da pogledamo najvolatilniji tip rulet opklade, i kako se on kombinuje sa strategijom Konstantna proporcija.

Još jednom, prilično je jasno da su opklade od 50% i 20% previše volatilne tako da bih za ovu specifičnu strategiju, takođe dodao 10% opklade u ovu kategoriju. Samo 9% igrača koji klade 10% svoje trenutne svote novca u svakoj rundi igre mogu da odigraju svih 100 rulet spinova, što je veoma malo.

Igrači koji klade 1% ili 2% svoje trenutne sume novca imaju sjajnu šansu da završe sa više novca nego što su krenuli (48.8% i 25.9% respektivno), ali je njihova šansa za osvajanje velikog dobitka veoma mala, zbog čega preferiram malo veće uloge u ovom scenariju.

Najbolja veličina opklade za korišćenje

Najbolja tačka za ovu specifičnu strategiju leži negde između opklada od 3% i 5%. Međutim, nakon detaljnijeg posmatranja rezultata igrača koji su kladili 4% ili 5% svojih trenutnih suma novca u svakoj rundi igre, jasno je da su opklade od 5% inferirornije u odnosu na opklade od 4%.

Igrači koji klade 5% imaju manje šanse dobijanja u skoro svim kategorijama pomenutih gore, sem šanse da završe sa $200 do $500, što je samo 0.01% više za opklade od 5%. Opklade od 4% su superiornije u svim drugim kategorijama.

Za ovu specifičnu strategiju, ja bih izabrao ili opklade od 3% ili 4%, sa poređenjem između njih koje nije tako jednostrano. Igrači koji klade 3% svojih trenutnih svota novca u proseku gube manje i imaju veću šansu da odigraju svih 100 spinova, ali takođe imaju i manju šansu da odšetaju sa više od $1000.

Pa, ako želite da imate veću šansu da dospete do te cifre, izaberite 4%. Ako vam „ne treba" da dobijete toliko i samo želite da potrošite malo vremena igrajući rulet (u proseku), slobodno izaberite opklade od 3%.

Zaključak i preporuke

Rezultati ovih simulacija pomažu u demonstriranju koncepta da je veća volatilnost bolja dugoročno, baš kao što sam pomenuo u glavnom članku o rulet strategijama. Prilikom klađenja na boju, veličine opklada treba da budu veće kako biste imali realnu šansu za veliki dobitak, ali igrači klade više novca ukupno i stoga u proseku gube više novca.

To je razlog zbog kog ne bih izabrao da se kladim na Boju. Po mom mišljenju, ako zaista volite da se kladite na crveno ili crno, najbolja veličina opklade je 10% Vaše trenutne svote novca, ali mislim da bi bilo bolje opkladiti novac na Corner ili Straight up opklade.

Za igrače koji počinju sa $100 i koji žele da igraju maksimum 100 rundi, naredne opcije su najbolje po mom mišljenju:

 • Corner opklada – 4% ili 5% Vaše trenutne svote novca
 • Straight up opklada – 3% ili 4% Vaše trenutne svote novca

Strategija Konstantna proporcija je samo jedna od mnogih strategija koje prezentujem u mom glavnom članku o rulet strategijama. Tamo takođe postoje i druge dobre strategije koje možete koristiti i koje mogu biti prikladnije za Vas i Vaše preferencije. Obavezno ih proverite pre nego što odlučite o tome kako ćete igrati rulet, i da li ćete ga uopšte igrati.

Da li bi vaši prijatelji smatrali ovo korisnim?

Podelite ovaj članak i obavestite ih.

flash-message-news
Casino Guru Vesti – Pratite dnevne vesti iz industrije kockanja
Forum_alt
Pridružite se diskusiji na našem forumu i upoznajte kazino igrače iz celog sveta
Pratite nas na društvenim mrežama - Dnevni postovi, bez depozitni bonusi, novi slotovi i još toga
Pretplatite se na naš bilten i saznajte gde su najnoviji bez depozitni bonusi, novi slotovi i druge vesti