Česte problematične oblasti u online kockanju i kako bi kazina trebalo da se odnose s njima

Smatramo da online kockanje treba da bude fer. Iako se i od igrača zahteva da postupaju fer i bez loših namera, odgovornost je najvećim delom na kazinu da osigura da kockanje bude fer i bezbedno za igrače.

Baveći se kazino recenzijama i žalbama igrača, svedoci smo gotovo svih vrsta konflikata između kazina i igrača. To iskustvo nam je pomoglo u formiranju čvrstog mišljenja o tome šta bi kazina trebalo da rade, a šta ne u situacijama koje se često javljaju.

U daljem textu pozabavićemo se konkretnim situacijama i našim preporukama za svaku od njih, ali najpre je važno da definišemo dva termina - ,,fer kazino‘‘ i ,,fer i bezbedan kazino‘‘.

Beleška: Ti termini u drugom kontekstu mogu da imaju drugo značenje, ali definicije koje ćete naći ispod, napisane su za svrhu ovog članka.

Definicija fer kazina

,,Fer kazino‘‘ je online kazino koji:

 • isplaćuje sve zakonite dobitke;
 • nema nikakve nepravične odredbe u pravilima i uslovima korišćenja (više o tome u daljem textu);
 • ne koristi nikakve trikove da zavara igrače;
 • Sprovodi pravilo o zabranjenim državama (ne dozvoljava igračima iz tih zemalja da naprave nalog ili da igraju iz države gde je to zabranjeno) i ograničenim bonusima (daje bonuse samo kvalifikovanim igračima).

Čak i kazina sa fer pravilima i dobrim pristupom kockanju mogu ponekad da budu varljiva za igrače. U pojedinim slučajevima, igrači možda ne budu svesni određenih pravila i slučajno ih prekrše, iako su po našem mišljenju pravila sama po sebi fer. Zbog toga smatramo da kazino treba da sprovede tehnološku primenu pravila tako da se izbegnu bilo kakvi nesporazumi.

PRIMER

Šta termin ,,tehnološka primena pravila‘‘ označava? To znači da ako, recimo, kazino ima limit na maximalni ulog od $5 za igranje sa bonus novcem, onda igračima ne bi trebalo da ostavljaju mogućnost podizanja uloga na više od $5. Sistem kazina ne bi trebalo da prihvata uloge veće od tog limita, što bi značilo da igrači ne bi došli u poziciju da krše pravila, a da toga nisu čak ni svesni.

Pošto je jedan od naših ciljeva da stalno doprinosimo poboljšanju celokupnog kvaliteta online kazina, doneli smo odluku da uvedemo termin ,,fer i bezbedan kazino‘‘ koji opisuje kazina koja su daleko ispred onih koja su ,,samo‘‘ fer. Ovo se najvećim delom postiže striktnim poštovanjem njihovih pravila koja smo već pomenuli.

Prema našim kriterijumima, trenutno nema mnogo kazina za koja bi rekli da su ,‚fer i bezbedna‘‘, ali se nadamo da će njihov broj porasti u budućnosti, i tada, to možda bude standard svih kvalitetnih kazina.

Definicija fer i bezbednih kazina

,,Fer i bezbedna kazina‘‘ su ona koja ispunjavaju sve kriterijume ‚,fer‘‘ kazina, ali takođe imaju i mere koje sprečavaju igrače da slučajno prekrše pravila ili urade nešto protiv sopstvenih interesa.


‚,Fer i bezbedna kazina‘‘ stoga ne bi trebalo da dozvole igračima slučajno kršenje uslova korišćenja, pravila Bonusa ili bilo šta drugo što bi moglo rezultirati oduzimanju novca sa igračevih naloga. Konkretno, ,‚fer i bezbedna‘‘ kazina bi trebalo:

 • da se striktno drže granica maximalnih uloga, zabranjenih igara i drugih bonus pravila;
 • da upozore igrače pre nego što urade nešto protiv sopstvenog interesa (npr. uzimanje još jednog bonusa, što bi poništilo dobitke iz prethodnog);
 • da prilikom prijavljivanja provere da li ta osoba ima još naloga (predlažemo da se novim igračima uporede ime i datum rođenja sa bazom podataka i da se upozore ako takav nalog već postoji, više o tome u daljem textu).

Takođe je važno da zapamtite da ovo ne znači da kazina koja smatramo za ‚,samo‘‘ fer, nisu dobra. Postoji mnogo fer kazina koja nude sjajne usluge i korektna su prema igračima. Kazina za koja smatramo da su ,‚fer i bezbedna‘‘ samo posvećuju mnogo više pažnje zaštiti igrača.

Beleška: Termin ‚,bezbedna kazina‘‘ obično se koristi u vezi odgovornog kockanja i problematičnih kockara. Određene stvari u ovom članku takođe imaju veze sa tim oblastima, ali osim ako se ne priča o odgovornom kockanju, termin ,‚bezbedan‘‘ u našem kodexu može imati drugo značenje.

Šta bi kazina trebalo da rade, a šta ne

Pogledajmo šta to kazina treba da rade, a šta ne Ovo je kompleksna tema, s obzirom da smatramo da je na kazinima veći deo odgovornosti u online kockanju i da igrači ne bi trebalo da motre na svaki svoj potez samo da ne bi slučajno napravili neku grešku.

Ispod možete naći neke problematične oblasti koje smo odlučili da uvrstimo u članak. Na osnovu našeg iskustva sa žalbama igrača, ovo su oblasti koje izazivaju najviše sukoba između kazina i njihovih igrača:

 1. Skrivena i nekorektna pravila
 2. Limiti na dobitke
 3. Pravila o maksimalnom ulogu
 4. Limiti za isplatu
 5. Zabranjene države
 6. Zabranjeni bonusi
 7. Neaktivni nalozi
 8. Šablonsko ulaganje novca
 9. Lov na bonuse
 10. Samo-isključenja
 11. Verifikacija personalnih podataka igrača i dupli nalozi
 12. Sprovođenje pravila
 13. Transparentnost

Beleška: Ako je sve od ovoga savršeno sprovedeno od strane kazina, smatramo da ne bi postojale opravdanije žalbe na internetu, osim možda malog broja onih koje su vezane za neke manje bitne stvari.

1. Skrivena i nekorektna pravila

Svaki kazino ima svoje Uslove i Pravila Korišćenja koji definišu odnos između igrača i kazina, kao i prava i odgovornosti obe strane. Međutim, neka kazina primenjuju i pravila koja nisu navedena u uslovima korišćenja (skrivena pravila) ili koriste pravila protivna fer kockanju i koja služe da iskoriste igrače (pljačkaška pravila).

Iz ugla kazina

Ima nekoliko mogućih razloga za postojanje skrivenih i nekorektnih pravila:

 • Neka kazina primenjuju nekorektna pravila ili ih skrivaju slučajno. Ovo nije česta pojava, ali može se desiti da pojedini sajtovi za kockanje urade nešto a da to čak i ne znaju, ne shatavši da njihova pravila nisu fer prema igračima ili da kriju nešto što bi trebalo da bude javno.
 • Neka kazina primenjuju skrivena ili prave nekorektna pravila da bi zaštitili sebe od određenih situacija ili igrača. Oni brinu o sopstvenoj zaštiti i ne vode previše računa o tome kako njihova pravila utiču na igrače.
 • Neka kazina namerno kriju pravila i/ili uvode nekorektna pravila u svoje uslove korišćenja da bi pljačkali igrače i povečali profit.

Iz ugla igrača

Nekolicina igrača pre otvaranja kazino naloga pročita uslove korišćenja, a velika većina to ne uradi. Čak i igrači koji obraćaju pažnju na uslove korišćenja najčešće provere samo određene delove, npr. zabranjene države.

Igrači očekuju da kazino prati neke već proverene metode pa smatraju da nema potrebe da čitaju sve. Ne očekuju da će u uslovima korišćenja naći nekorektna pravila. Neki igrači možda nemaju iskustva u online kockanju, pa zbog toga možda ne primete nekorektna pravila, čak i ako pročitaju sve uslove korišćenja.

Beleška: Nema mnogo igrača koji pročitaju sve uslove korišćenja, osim lovaca na bonuse, koji obično pročitaju sve da bi videli mogu li da zloupotrebe bonuse koje kazino nudi.

Pored toga, ako se kazino pozove na pravilo koje nije navedeno u uslovima korišćenja (skriveno pravilo), naravno da igrač pre toga nije mogao da zna da ono postoji. Od igrača se ne može očekivati da prate pravila za koja ne znaju da postoje, jer su sakrivena.

Naša pozicija

Mi ne tolerišemo skrivena ili prevarna pravila zato što ona nisu fer prema igračima i stavljaju ih u nepovoljan položaj. Ukoliko primetimo nešto tako tokom procesa recenzije ili ako nam to vi javite preko prigovora igrača, mi smanjujemo Sigurnosni Indeks i trudimo se da nateramo kazino da počne da se ponaša u skladu sa pravilima.

Kada je u pitanju odlučivanje o tome da li su neke odredbe nekorektne ili ne, oslanjamo se na naše sposobnosti rasuđivanja i iskustvo, kao i na određene metode u vezi online kockanja s kojima smo upoznati.

Pravila korišćenja treba da budu napisana jasno, tako ih igrači mogu lako i u potpunosti razumeti. Čitav sistem bi trebalo da bude uspostavljen na način da ne dozvoljava igračima da prekrše uslove korišćenja, a da i ne znaju da to rade. Sva pravila bi trebalo da se nalaze na jednom mestu (uslovi i pravila korišćenja), i ne treba da budu nepravedna i/ili nekorektna (pogledajte primere skrivenih i nekorektnih pravila ispod).

Naši predlozi za kazina

Svako pravila za koje se od igrača traži da ga poštuju trebalo bi da se nalazi ili u opštim uslovima korišćenja ili u Bonus uslovima korišćenja za svaki bonus. Nikada ne bi trebalo da pokušavate da primenite pravila koja nisu objavljena javno, jer igrači jednostavno ne mogu znati da ona postoje.

Pored toga, sva pravila treba da budu na nivou fer igre. Većina igrača ne čita Uslove i Pravila Korišćenja pre otvaranja naloga, tako da neće sami primetiti nekorektna pravila. Pomozite im da se kockaju bezbedno, samo tako što ćete uvesti fer pravila. Izradite Vaše Uslove i Pravila Korišćenja jednostavnim i lakim za praćenje, i ne pokušavajte da napravite pravila koja možete iskoristiti protiv igrača koji nisu uradili ništa pogrešno.

Imajte na umu da pošteno poslovanje dobro utiče na Vaš biznis, takođe. U Vašem je interesu da zadržite igrače. Ako igrači uvide da niste fer prema njima, neće više igrati na Vašem sajtu. I ako se priča o nepravednom pristupu prema igračima pročuje, igrači će se pre registrovati u nekom drugom kazinu nego u Vašem.

Primeri skrivenih i nekorektnih pravila

Da bi bolje prikazali skrivena i nekorektna pravila i da bi Vam pomogli da ih bolje razumete, ispod smo naveli neke primere ovih nepravičnih postupaka, zajedno sa našim komentarima.

Primer #1: Maksimalni dobitak na osnovu veličine depozita

,,Ako ukupna količina igračevog depozita ne prelazi €200, igrač ima pravo na dobitke koji su do 10X veći od poslednjeg depozita. Pravilo o maksimalnoj isplati će važiti i u slučajevima kada igrač napravi dodatne depozite za koje će kazino proceniti da su napravljeni ne bi li se prešla cifra od €200 akumuliranog depozita‘‘.

Primer #2: Maksimalni dobitak na osnovu veličine depozita

,,U slučaju kada isplata prelazi količinu 10x veću od uplaćenog depozita, ostatak novca će se poništiti i račun će ostati prazan‘‘.

Jasno je da ova dva primera pokazuju nepravičnost prema igračima. Besmisleno je ograničiti količinu novca koji igrači mogu podići ako ne igraju sa bonusom. Opravdavamo Bonus uslove korišćenja koji ograničavaju maximalnu isplatu iz bonus igre, ali kako gore navedeni primeri nemaju veze sa bonusima, jasno je da su nepravični i nekorektni.

Primer #3: Skrivena pravila u odeljku ‚,Često postavljana pitanja‘‘ ili na drugim mestima

,,Korišćenjem i/ili posećivanjem bilo kog odeljka sajta (skrivenih od strane kazina); ili otvaranjem naloga na sajtu, Vi se obavezujete na: Uslove i Pravila Korišćenja; Politiku Privatnosti; Odgovorno Kockanje; Često postavljana pitanja; Pravila igre; Bonus Uslove Korišćenja, specijalne kampanje i turnire na tom sajtu‘‘.

Kao što je već pomenuto, sva pravila kojih igrači treba da se drže, trebalo bi da budu grupisana zajedno u Uslovima i Pravilima Korišćenja. Pojedini izuzeci su razumljivi (npr. Bonus Uslovi Korišćenja, Politika Privatnosti itd.), ali na primer skrivanje pravila u odeljku ,,Često postavljana pitanja‘‘ (gde niko ne očekuje da ih pronađe) očigledno je nepravedno i varljivo.

Primer #4: Poništavanje dobitaka koji prelaze limite isplate

,,Maksimalna dozvoljena isplata za mesec dana: 3000€/£
U slučaju da isplata prelazi ovaj limit, ostatak novca će biti poništen i račun će ostati prazan‘‘.

Ako se zanemari činjenica da je limit za isplatu u ovom slučaju previše nizak, sledeća stavka je šokantna. Jedna stvar je isplaćivati određenu količinu novca igračima svakog meseca, dok je potpuno drugačije (i totalno nekorektno) oduzeti sav novac preko te granice ako igrač zatraži veću isplatu.

Zahtevi za ,,fer‘‘ i za ,,fer i bezbedna‘‘ kazina

Da bi od strane našeg tima određeni kazino bio svrstan u grupu ,,fer‘‘ ili ,,fer i bezbedan‘‘ kazino, ne sme imati bilo kakva nekorektna pravila u svojim Uslovima i Pravilima Korišćenja i takođe sva njegova pravila moraju biti jasno prikazana u Uslovima i Pravilima Korišćenja (ili u Bonus Uslovima Korišćenja ako su pravila vezana za određene bonuse). Da pojednostavimo, skrivena ili nekorektna pravila nisu dozvoljena.

2. Limiti na dobitke

Neka kazina imaju limite na dobitke, koje dozvoljavaju igraču da dobije samo ograničenu količinu novca u jednoj rundi ili u toku nekog već definisanog perioda vremena. Limiti dobitaka mogu da se izračunaju i primene na različite načine:

 • Dobitak iz jedne runde - Ograničen dobitak u jednoj rundi igračima dozvoljava da dobiju samo određenu količinu novca u jednom spinu neke slot igre, jednom spinu ruleta, ili jednoj rundi bilo koje druge igre.
 • Ukupan zbir dobitaka tokom vremenskog perioda - Ova vrsta limita na dobitak važi za ukupni zbir dobitaka koje neko može da dobije za određeni vremenski period (najčešće jedan dan). Gubici se ne računaju.
 • Ukupan dobitak na mreži tokom vremenskog perioda - Ovo ograničava ukupan zbir novca koji igrači mogu da dobiju u određenom periodu vremena (najčešće jedan dan). Gubici se takođe uzimaju u obzir.

Pored različitih vrsta limita na dobitke, svaki kazino ima drugačiji pristup njihovoj primeni. Neka kazina mogu primeniti limite odmah posle dobitka, druga to možda rešavaju tek nakon što igrač zatraži isplatu.

Primer

Kazino je dobitke u jednoj rundi ograničio na €100,000. Ako igrač uspe da dobije €150,000 u veoma uspešnoj bonus rundi slot igre, on ima pravo da zadrži samo €100,000, a ostatak (€50,000) uzeće kazino.

Beleška: U nekim jurisdikcijama, dobici se ograničavaju lokalnim zakonima i propisima. U tim slučajevima, kazina ne mogu ništa da urade povodom toga ako žele da zadrže licencu i rade legalno.

Limiti na dobitke i progresivni džekpotovi

Odnos između limita na dobitke i progresivnih džekpotova takođe mora da se pomene. Progresivni džekpotovi funkcionišu drugačije od osnovnih kazino dobitaka. Njih obično isplaćuje provajder koji je kreirao igru na kojoj je dobijen džekpot, a ne kazino u kome ga je igrač dobio.

Posle dobitka, provajder igraču prebacuje novac preko kazina, koji je tu u funkciji posrednika. Stoga, nema smisla (u većini slučajeva) da kazino primenjuje limite na ovakve dobitke. Ako to ipak urade, onda igraču daju samo deo novca i suštinski uzimaju ostatak. Zbog toga neki provajderi igara sklapaju ugovore sa kazinima, na osnovu kojih kazino ne može da zadrži zakonite progresivne dobitke i mora da ih isplati u celosti.

Beleška: Postoje određeni izuzeci, u kojima velike grupe kazina imaju svoje progresivne džekpotove. Ovi slučajevi se razlikuju, naravno.

Iz ugla kazina

Ako kazino primeni limite na dobitke zbog zakona i propisa koji to zahtevaju, protiv toga ne mogu da urade ništa, tako da ni mi nemamo uticaj na to. Međutim, mnoga kazina na svoju ruku limitiraju dobitke svojih igrača, iako im to nije rečeno od strane nadzornika.

Kazina koriste limite na dobitke da zaštite sebe od velikih dobitaka koji bi mogli da im ugroze tok novca i zaradu. Neočekivano veliki dobitak mogao bi da predstavlja pretnju po opstanak malih kazina sa ograničenim količinama novca, tako da limiti na dobitke u ovom kontekstu imaju smisla ako su dovoljno velike. U vezi s tim, mi ih i dalje ne odobravamo, jer dovode igrače u nepovoljan položaj.

Veoma mali limiti na dobitke (recimo manje od €10,000) su prilično jasno napravljeni da prevare igrače i povećaju profit kazina.

Iz ugla igrača

Većina igrača ne zna za limite na dobitke. Oni očekuju da mogu uzeti ceo dobitak, bez obzira na njegovu veličinu. Razočaravajuće je kada kazino želi da uzme veliki deo njihovih dobitaka zbog limita na dobitke za koje oni možda nisu ni znali.

Tačno je da većinu igrača to neće pogoditi ako limiti na dobitke nisu previše mali. Zbog toga čak i neki igrači koji znaju da limiti postoje možda ne obraćaju pažnju na njih, budući da su oni mnogo veći od količina novca koje su inače dobijali. U vezi s tim, očigledno je da će vrlo brzo promeniti mišljenje ako se desi da njihov dobitak bude veći od limita.

Međutim, ravnodušnost nekih igrača ne menja činjenicu da su limiti na dobitke jako ograničavajući za igrače i da smanjuju RTP nekih igara (makar za određene veličine uloga), jer zbog njih ne mogu da se dobiju najveći dobici.

Naša pozicija

Tolerišemo limite na dobitke ako su oni uspostavljeni zakonom i propisima. Prihvatamo ih kao nužno zlo. Voleli bismo da ih nema, ali razumemo da kazina moraju da prate određene propise.

Ako kazino primeni limite na dobitke koji su propisani od strane zakona, mi na njih gledamo drugačije. Ako kazino svojevoljno (nije propisano zakonom) postavi limit na dobitke koji je veoma visok (recimo €500,000), čak ni to nam se ne sviđa, ali možemo ga istolerisati, sve dok on ne važi za progresivne džekpot dobitke.

Ako kazino dobrovoljno primenjuje nižu granicu dobitka, mi smanjujemo njegov indeks sigurnosti i upozoravamo igrače na restriktivno ograničenje dobitka kazina.

Beleška: Limitiranje dobitaka progresivnih džekpotova je neprihvatljivo. Ako kazino to uradi, znači da suštinski krade novac od igrača i/ili provajdera koji je napravio igru na kojoj je dobijen džekpot. Ovo shvatamo veoma ozbiljno kada recenziramo i ocenjujemo kazina.

Naši predlozi za kazina

Umesto svojevoljnog limitiranja dobitaka, mi preporučujemo smanjivanje maksimalnog dozvoljenog uloga. Ovo dosta smanjuje dobitke igrača (pa ima i ulogu limita na dobitke), dok u isto vreme igra ostaje matematički nepromenjena, i stoga nije ni nepravedna prema igračima. Ne treba da dozvoljavate igračima da stavljaju uloge koji u teoriji mogu omogućiti dobitke koje ne biste mogli da isplatite.

Dobitke sa progresivnih džekpotova ne treba da limitirate uopšte. Njih ne isplaćuje kazino, tako da nema smisla da kazino smanjuje njihovu veličinu, osim ako to ne zahteva nadzornik.

3. Pravilo o maksimalnom ulogu za bonus igru

Veliki broj kazina ograničava veličinu maksimalnog uloga za igrače koji igraju sa bonus novcem. Ovo pravilo je najverovatnije uvedeno da bi se otežala zloupotreba bonusa. Bez pravila o maksimalnom ulogu, oni koji bi zloupotrebili bonus mogli bi da probaju brzo da ga umnože stavljanjem velikih uloga. Ako bi uspeli, ta količina novca omogućila bi im da lako ispune zahteve za odigravanjem i uzmu svoju zaradu. Pravilo o maksimalnom ulogu je, stoga, opravdano pravilo koje se koristi da spreči najekstremnije slučajeve visoko volatilnog lova na bonuse.

Primer

Igraču koji igra sa bonusom gde je maksimalni ulog €5, nije dozvoljeno da povećava ulog više od toga. Ako igrač prekrši ovo pravilo, njegov bonus i/ili dobici mogu biti oduzeti od strane kazina.

Iz ugla kazina

Pravilo o maksimalnom ulogu je industrijski standard u online kockanju koji kazina koriste kako bi se zaštitila od zloupotrebe bonusa. Stoga se kazina osećaju sigurno sa ovim pravilom i uvek mogu da provere veličine uloga igrača koji su igrali sa bonusom i zatražili isplatu.

Mnoga kazina pravila o maksimalnom ulogu ne sprovode tehnološki. Ovo znači da igrači mogu da igraju sa ulozima većim nego što je to dozvoljeno prema Bonus Uslovima Korišćenja, tako da sami moraju pažljivo da prate veličine uloga.

Iz ugla igrača

Mnogi online kazino igrači znaju za ovo pravilo i paze da ga ne prekrše kada igraju sa bonus novcem.

Međutim, postoji mnogo igrača koji ne znaju da pravilo o maksimalnom ulogu postoji. Ovi igrači mogu nenamerno da ga prekrše. To se često događa posle velikog dobitka, kada igrač mahinalno poveća veličinu uloga zbog većeg stanja na računu. U takvim situacijama igrači misle da su prevareni ako im dobici kasnije budu oduzeti, jer misle da nisu uradili ništa pogrešno.

Igrači ne žele da marljivo čitaju sve Uslove i Pravila Korišćenja i da prate svoje veličine uloga da ne bi greškom stavili ulog veći od dozvoljenog. Većina njih će poštovati pravilo ako im je navedeno u lobiju, na istanutom delu stranice ili ako ih reklama informiše o bonusu.

Naša pozicija

Pravilo o maksimalnom ulogu je, u stvari, industrijski standard, isto kao i činjenica da kazino ima pravo da igraču oduzme dobitke iz bonus igre nakon kršenja ovog pravila. Mi ne želimo da se suprotstavljamo industrijskim standardima kažnjavajući kazina koja pravilo o maksimalnom ulogu koriste protiv igrača s vremena na vreme.

Sa druge strane, smatramo da ovo pravilo treba da bude sprovedeno softverski, tj. da softver kazina ili web sajt ne bi trebalo igračima da dozvole da postavljaju uloge koji su veći od granice. Ovo je jedan od četiri zahteva za ,,fer i bezbedna‘‘ kazina.

Ako softversko sprovođenje nije moguće, svaki slučaj treba da se rešava odvojeno, tako da samo igrači koji su svesno i sistemski prekršili pravilo kako bi stekli prednost, budu kažnjeni.

Pored toga, veličine maksimalnog uloga treba da budu jasno prikazane, najbolje u kazino lobiju ili neposredno u igrama ako je moguće, na istaknutom delu stranice ili reklamom koja će ih informisati o bonusu, a ne da samo budu ,,sakrivene‘‘ u pravilima o bonus igri. Ustaljena je radnja da se maksimalni ulog prikazuje samo u Bonus Uslovima Korišćenja, ali mi cenimo kada ih kazina istaknu i na drugim mestima.

Naši predlozi za kazina

U idealnom slučaju, kazina svoja pravila o maksimalnom ulogu treba da sprovedu na softverskom nivou i stoga ne dozvole igračima da postave uloge veće od dozvoljenih. Ovo će uspešno odstraniti sve žalbe igrača u vezi sa pravilom o maksimalnom ulogu, jer ga ne mogu ni prekršiti.

Ako to rešenje nije moguće jer Vaš kazino pokreće neka druga kompanija čiji softver to ne podržava (ili iz nekog drugog razloga), tada bi svaki slučaj trebalo da se razmotri odvojeno. Pojedini igrači bi mogli slučajno da prekrše pravilo, odnosno slučajnim klikom na ,,Max Bet‘‘ dugme u slot igri. Nepravedno je kazniti ih za ovo, posebno ako nisu dobili ništa u rundi sa ulogom iznad dozvoljenog.

Zahtevi za ,,fer i bezbedna‘‘ kazina

Da bi naš tim svrstao kazino u ‘‘fer i bezbedan‘‘, kazino mora da sprovede pravilo maksimalnog uloga za bonus igru. To znači da sistem kazina mora da spreči igrače od postavljanja većeg uloga nego što je to dozvoljeno.

4. Limiti za isplatu

Limiti podizanja novca ograničavaju količinu novca koju igrači mogu da podignu za određeni vremenski period. Oni se mogu razlikovati u odnosu na metode plaćanja, ali uvek postoji određeni limit na količinu novca koju igrač može podići u nekom vremenskom okviru (npr. 1 dan, 1 nedelja ili 1 mesec).

Ovi limiti mogu stvoriti neke situacije u kojima se veliki dobitak ne isplaćuje igraču odjednom, već u nekoliko manjih isplata tokom dužeg perioda.

Beleška: Ponekad, niski limiti podizanja (ili sporije isplate) ne javljaju se jer ih kazino želi, već zbog spoljnih faktora kao što su zakonodavstvo, raspoložive metode plaćanja itd. Mi ove faktore vidimo kao olakšavajuće okolnosti kada ocenjujemo limite na podizanje novca kazina.

Iz ugla kazina

Kazina inače koriste limite podizanja da zaštite svoj tok novca, odnosno da izbegnu isplatu velikog dobitka odjednom i stvaranje finansijskih problema.

Iz ugla igrača

Igrači obično žele da podignu sav svoj novac odjednom, bez obzira na njegovu količinu. Depoziti su često neograničeni i trenutni, pa igračima nije jasno zašto treba da čekaju da im se isplate dobici, što u slučaju većeg dobitka i niske granice podizanja može da traje mesecima.

Naša pozicija

U najboljem slučaju ne bi trebalo da bude nikakvih limita za isplate. Ipak, mi znamo da one neće nestati, pa ih prihvatamo kao deo kazino eko-sistema ukoliko su dovoljno veliki. Ukoliko su niski, mi smanjujemo Sigurnosni Indeks kazina.

Naši predlozi za kazina

Igrači bi trebalo da mogu da podignu svoje dobitke u nekom razumljivom periodu vremena, pa čak iako su ti dobici veliki. Po našem mišljenju, limiti podizanja bi trebalo da budu najmanje $10,000 mesečno, ali, naravno, što su veći to bolje. Sve manje od toga može biti veoma ograničavajuće za igrače.

Limiti podizanja ne bi trebalo da se primenjuju na progresivne džekpot dobitke, jer njih ne isplaćije kazino.

Beleška: Ako igrač ne može da podigne svoje dobitke sve odjednom zbog limita u vezi sa metodom plaćanja, preporučujemo razmatranje problema sa igračem i pronalaženje druge opcije koja bi omogućila bržu isplatu.

5. Zabranjene države

Sva kazina prihvataju igrače samo iz određenih zemalja, dok su ostale države ,,zabranjene‘‘. To znači da igračima iz tih zemalja nije dozvoljeno da otvore nalog i igraju u kazinu. Ovo važi za sve sajtove za kockanje, a razlika je u tome kako kazina postupaju sa igračima iz zabranjenih zemalja.

Iz ugla kazina

Mnoga kazina samo navedu zabranjene zemlje u svojim Uslovima i Pravilima Korišćenja, a odgovornost igrača je da provere da li im je dozvoljeno da igraju ili ne.

Kad god se neko iz zabranjene države registruje, ova kazina im dozvole da napravi nalog, i samo ih upoznaju sa zabranom u trenutku kada hoće da podignu novac. Sve dok igrač gubi, kazinu to odgovara, ali čim igrač dobije i zatraži isplatu novca, oni se pozovu na pravilo ,,zabranjene države‘‘ kako bi odbili isplatu i blokirali igračev nalog.

Ovo je, naravno, krajnje nepravedno, jer se igrači mogu registrovati bez znanja o zabranama, a kazina koriste prednost njihove greške, često svesno i namerno.

Iz ugla igrača

Ako igrač ima pristup web sajtu kazina, otvori registracioni obrazac, napravi nalog, uplati depozit i igra, razumljivo je da pretpostavi da mu je dozvoljeno da igra u tom kazinu.

Neki iskusni ili pažljivi igrači možda pročitaju Uslove i Pravila Korišćenja i uoče da je njihova država zabranjena, ali oni su sigurno samo manjina.

Naša pozicija

Neprihvatljivo je pustiti igrače da se kockaju ako znate da su iz države koja je zabranjena, i planirate da se pozovete na pravilo o zabranjenim zemljama svaki put kada igrač zatraži isplatu. Ovo je u potpunosti protiv pravila fer igre, jer svesno dopuštate igraču da igra bez šanse da u stvari dobije nešto.

Mnoga kazina tvrde da je teško ili čak nemoguće da se to sprovede kroz njihove sisteme, ali sve što treba da se uradi jeste da se država iz koje igrač dolazi uporedi sa listom zabranjenih ili dozvoljenih zemalja, tako da mi ne smatramo da je ovo previše teško na tehnološkom nivou.

Naši predlozi za kazina

Ono što treba da se uradi jeste provera zabranjenih država u procesu otvaranja naloga, i odbijanje igrača iz zabranjenih zemalja. Ako imate listu zabranjenih zemalja i znate iz koje države dolazi igrač, sprovođenje ovog pravila ne može predstavljati problem.

Ako igraču iz zabranjene države dozvolite da igra jer niste uradili ovu proveru, treba da prihvatite da je to Vaša greška i da isplatite igraču sve dobitke uprkos činjenici da uopšte nije ni trebalo da mu se dozvoli da igra, pod uslovom da igrač nije uradio ništa drugo što je protiv pravila.

Zahtevi za ,,fer‘‘ i za ,,fer i bezbedna‘‘ kazina

Da bi naš tim neki kazino kategorisao kao ,,fer‘‘ ili ,,fer i bezbedan‘‘, taj kazino igračima iz zabranjenih država ne sme da dopusti da otvore nalog i igraju. Provera zabranjenih država se mora izvršiti u procesu otvaranja naloga.

6. Zabranjeni bonusi

Kazino bonusi takođe se često nude samo igračima iz određenih država. Što znači da samo neki igrači dobijaju određene bonuse. Međutim, isti problem kao sa zabranjenim državama javlja se i ovde.

Iz ugla kazina

Određena kazina u Bonus Uslovima Korišćenja samo popišu zabranjene države za svaki bonus i tvrde da njihov sistem u stvari nema mogućnost da bonuse odobri samo kvalifikovanim igračima.

Iz razloga sličnih onima koje smo naveli u prethodnoj situaciji, ovo je krajnje nepravedno prema igračima, što ćemo u daljem tekstu i pomenuti.

Iz ugla igrača

Ako ove zabrane za bonuse od strane kazina nisu tehnološki sprovedene, igrači mogu dobiti bonus koji im ne sleduje, i onda saznati o zabrani tek nakon što kazino odbije da im isplati novac. To znači da igrač može igrati sa bonus novcem, i saznati o zabrani tek nakon što dobije i poželi da podigne svoje dobitke. Isto kao i u prethodnom slučaju, igrači se u suštini kockaju bez šanse za dobitak.

Ako igrači uzmu bonus od kazina, oni smatraju da sa njim mogu i da igraju. I uopšte nemaju razlog da pomisle da bonus nije ni trebalo da dobiju. Iz tog razloga zna da bude veoma zbunjujuće kad igrači naiđu na probleme sa isplatom zbog ovog pravila i njegovog nepravilnog sprovođenja.

Naša pozicija i preporuke za kazina

Smatramo da bi kazina trebalo da budu u mogućnosti da daju bonuse samo kvalifikovanim igračima. A ako nisu, trebalo bi da dopuste igračima da podignu svoje dobitke čak i ako su iz zemlje koja ima zabranu za bonuse. Drugim rečima, kada igrač već dobije bonus, kazino ne treba da mu ga oduzima niti da zaplenjuje dobitke iz tog bonusa, (osim ako je prekršeno neko drugo pravilo).

Ovaj problem uglavnom nastaje zbog reklamiranja. Kazina ili njihovi saradnici često šalju mejlove sa ponudama kazino bonusa igračima koji nisu kvalifikovani. U tom slučaju igrači nemaju razloga da preispituju dostupnost bonusa, iako Uslovi i Pravila Korišćenja možda govore drugačije. Informacije o bonusima trebalo bi da se šalju samo igračima koji su za njih kvalifikovani.

Da sumiramo: Bonuse dajte samo igračima koji ih prema Uslovima i Pravilima Korišćenja mogu koristiti. A ako napravite grešku i bonusom nagradite igrača koji uopšte ne bi trebalo da ga dobije, nemojte im ga oduzimati. Prihvatite to kao Vašu grešku i isplatite dobitke igraču.

Zahtevi i za ,,fer‘‘ i za ,,fer i bezbedna‘‘ kazina

Da bi naš tim klasifikovao određeni kazino kao ,,fer‘‘ ili ,,fer i bezbedan‘‘, on ne može dopustiti igračima da dobiju bonuse koji nisu namenjeni za njih zbog zabrana za određene države.

7. Oduzimanje novca sa neaktivnih naloga

Neaktivni nalozi su oni koje igrači ne koriste duži period. Posle određenog perioda (npr. 180 dana) nekorišćenja naloga, neka kazina postepeno oduzimaju novac sa naloga neaktivnih igrača.

Iz ugla kazina

Kazina nisu bankarske institucije i podležu određenim troškovima u vezi sa čuvanjem novca na nalozima igrača na duže periode. Oduzimaju novac sa neaktivnih naloga da bi pokrili ove troškove.

Međutim, postoje i kazina koja pod izgovorom ,,neaktivni nalozi‘‘ svesno zarađuju dodatni novaco trošku igrača koji su možda zaboravili da im je ostalo nešto novca na kazino nalogu.

Beleška: Iako sva kazina imaju odredbu ,,neaktivni nalozi‘‘, ne ponašaju se svi u skladu sa tim. Neka kazina, koja poštuju svoje igrače i žele da oni budu zadovoljni, vratiće igračima novac čak i nakon godina neaktivnosti.

Iz ugla igrača

Iako su kazino nalozi mnogo drugačiji od računa u banci, neki igrači tu pronalaze sličnost. Ako ostave novac na nalogu, očekuju da tu i ostane, čak iako nisu igrali neki duži period. Zato mogu da budu veoma iznenađeni i razočarani kada vide da kazino želi da im oduzme novac sa računa ili ga je već oduzeo.

Naša pozicija

Oduzimanje novca sa naloga igrača je standardna procedura u online kockanju. Razumemo da kazina nemaju obavezu da čuvaju sredstva na računima koji se ne koriste duži period.

Ipak, mi smatramo da kazina treba da čekaju makar 360 dana (180 je totalni minimum koji tolerišemo bez da spuštamo Sigurnosni Indeks kazina) pre nego što uradimo bilo šta i koristimo sve potrebne alate dostupne da informišu igrače o ovome unapred. Ako to ne urade, to nije fer.

Naravno, kazina obično tvrde kako ulažu ,,značajan napor‘‘ da obaveste neaktivne igrače da će im oduzeti novac, pokušavajući da ih navedu ili da igraju ili da povuku novac sa računa.

Problem je definisati pojam ,,značajan napor‘‘. Tokom tumačenja žalbi, nema šanse da mi znamo na koje načine je kazino pokušao da stupi u kontakt sa igračem, i koliko je napora uloženo. U svakom slučaju, smatramo da samo slanje mejlova nije ,,značajan napor‘‘, već najmanje što se od kazina očekuje da uradi.

Količina novca oduzeta sa igračevog naloga takođe treba da bude umerena. Nikad ne treba oduzimati sav novac odjednom, osim ako je igraču ostalo nekoliko centi. Smatramo da je 5% maximum koji treba da se uzima svakog meseca, ali bismo voleli kada bi ta brojka bila čak i manja. Ako kazina svakog meseca oduzimaju fixnu količinu novca (umesto procentualno), ta suma bi takođe trebalo da bude razumljivo niska, recimo ne viša od €/£/$20.

Naši predlozi za kazina

Kad god igrač nije bio aktivan duži period, prva stvar koja treba da se uradi jeste obraćanje igraču. Ako je to moguće, predlažemo vraćanje novca (minus troškovi transfera) igraču u vidu isplate. Ako je preostali novac na računu manji od granice za minimalnu isplatu, u redu je da se oduzme, ali sledeće pravilo treba da važi i za tu količinu.

Ako ste ipak odlučili da oduzmete novac sa neaktivnog naloga, smatramo da sledeća pravila treba da se ispoštuju:

 • Čekajte bar 180 dana pre nego što oduzmete novac.
 • Uradite sve što možete da prethodno kontaktirate igrača. Koristite mejlove, tekstualne poruke, telefonske pozive i poštu. Počnite od ,,najlakših‘‘ (e-mail) i probajte drugim metodama ako prethodne nisu urodile plodom.
 • Sa igračevog naloga nikad ne uzimajte više od 5% preostalog novca ili €/£/$20 mesečno (poželjne su i niže vrednosti).

Zahtevi i za ,,fer‘‘ i za ,,fer i bezbedna‘‘ kazina

Da bi naš tim određeni kazino klasifikovao kao ,,fer‘‘ ili ,,fer i bezbedan‘‘, kazina moraju poštovati navedene preporuke.

8. Šablonsko ulaganje novca

Neka kazina Uslovima i Pravilima Korišćenja zabranjuju šablonska ulaganja. Dakle, ako se primeti da igrač to koristi, kazina obično odbiju zahteve za isplatu i uzmu njihove dobitke.

Iz ugla kazina

Kazina koriste ovo pravilo da zaštite sebe od ljudi koji zloupotrebljavaju bonuse, jer se oni često mogu otkriti u korišćenju svojih šablona. Međutim, neka kazina ovo pravilo primenjuju na sve igrače i koriste ga kao izgovor za odbijanje isplate.

Beleška: Kao što smo opisali u članku lov na bonuse, bonus se može zloupotrebiti i ako se ne menja veličina uloga. Tako da ovaj izgovor baš i ne pije vodu.

Iz ugla igrača

Igrači žele da igraju onako kako njima odgovara. Sve kazino igre imaju određenu prednost pa igrači zbog toga ne vide razlog da izbegavaju određene tipove ili doslednost uloga.

Naša pozicija

Slučajeve u kojima kazina koriste pravilo o ,,šablonskom ulaganju‘‘ da oduzmu dobitke igračima smatramo nefer.

Beleška: U nekim slučajevima, pomoću šablonskih ulaganja teoretski može da se utvrdi nepošteno ponašanje. Nemamo ništa protiv toga ako se ovo iskoristi u otkrivanju nepoštenja, a ne da se samo koristi kao izgovor za odbijanje isplate igračima.

Naši predlozi za kazina

Naše preporuke su prilično jednostavne - ne koristite pravilo o šablonskom ulaganju kao izgovor za neisplaćivanje dobitaka igračima. To može biti znak da igrač radi nešto drugo što je protiv pravila, ali ne treba da bude jedini razlog za kažnjavanje igrača.

Sledeći problem je način definisanja šablonskih ulaganja. U teoriji, bilo koji niz uloga može se nazvati šablonskim ulaganjem. Ako ne poslušate naše preporuke i zabranite korišćenje šablona u ulaganju, trebalo bi da to makar detaljno opišete, tako da igrači znaju šta mogu da rade, a šta ne. U suprotnom, pravilo o ,,šablonskom ulaganju‘‘ bi se moglo iskoristiti bukvalno protiv svakog. Nama se to ne sviđa, niti će igračima ako ga iskoristite protiv njih.

U vezi s tim, i dalje smatramo da zabranjivanje šablonskih ulaganja nije prihvatljivo.

9. Lov na bonuse (zloupotreba bonusa)

Lov na bonuse (ili zloupotreba bonusa) je termin koji se koristi da opiše radnje aktivnih i sistematskih pokušaja korišćenja kazino bonusa da se dobije novac. Kazina često imaju odredbe o zloupotrebi bonusa u Uslovima i Pravilima Korišćenja, što im dozvoljava da zadrže dobitke igrača za koje sumnjaju da zloupotrebljavaju bonuse.

Iz ugla kazina

Ljudi koji zloupotrebljavaju bonuse mogu finansijski da oštete online kazina. Oni pokušavaju da iskoriste kazino bonuse na specifične načine kako bi stekli statističku prednost nad kazinom. I pošto se cela strategija kazina bazira na prednosti koju imaju u odnosu na igrače (house edge), razumljivo je da žele da se zaštite.

Kazina u Uslovima Korišćenja često retroaktivno koriste odredbe protiv zloupotrebe bonusa, oduzimajući dobitke nakon što se ispune zahtevi za odigravanjem i igrač zatraži isplatu.

Iz ugla igrača

Ako je igrač već dobio bonus, ne očekuje da će mu isti biti oduzet. Igrači očekuju da bonus mogu da iskoriste za igru i podignu novac ako dobiju.

Ako igrač ne zloupotrebljava bonuse, najverovatnije i ne zna da se to može raditi. Ako ih zloupotrebljava, malo je drugačije, ali i dalje - ako dobije bonus, on očekuje da će moći da ga koristi za igru i da možda nešto i dobije.

Naša pozicija

Ako igrači koriste lične informacije da naprave kazino nalog, nemaju duple naloge i poštuju druga pravila u Uslovima Korišćenja, smatramo da treba da im se dopusti da iskoriste bonus koji im je dat na način na koji oni to žele.

Beleška: Ne opravdavamo lov na bonuse koji uključuje korišćenje ličnih informacija drugih ljudi za pravljenje dodatnih kazino naloga, čak iako ti ljudi to dozvoljavaju.

Ne podržavamo oduzimanje dobitaka nakon što je igrač ispunio zahteve za odigravanjem bez kršenja drugih pravila u bonus igri, čak iako kazino sumnja da igrač zloupotrebljava bonus. Ako je igrač dobio bonus i iskoristio ga za igru, zaslužuje da zadrži dobitke.

Naši predlozi za kazina

Da bi se suprotstavili ljudima koji zloupotrebljavaju bonuse, predlažemo korišćenje drugih pravila u Bonus Uslovima Korišćenja kako bi se ograničile mogućnosti igrača da zloupotrebe bonus. Na taj način, bonuse u suštini možete napraviti neiskoristivim, pa ne morate ni da brinete o onima koji će ga zloupotrebljavati.

Ako ne želite to da uradite, možeteprobati da uočite lovce na bonuse u trenutku kada prave svoje naloge. Ako se neki od njih ipak provuku i po načinu igre shvatite da zloupotrebljavaju bonus, možete to pribeležiti i prestati da im dajete bonuse.

10. Samo-isključenja

Igrači imaju mogućnost samo-isključenja iz određenih kazina, kao deo prakse odgovornog kockanja. Korišćenjem ove stavke, igrači obaveštavaju kazino da ne žele da im se dopusti da igraju tokom određenog perioda.

Ovo obično ne može da se poništi; da bi opet igrao, igrač mora da čeka da taj period prođe. Neka kazina dozovoljavaju igračima da otkažu samo-isključenje nakon nekog perioda koji im daje vremena da razmisle da li žele to da rade ili ne. Druga kazina dozvoljavaju igračima i da odmah ponište samo-isključenje, što je strogo protiv principa odgovornog kockanja.

Samo-isključenja i povezana kazina

Određena kazina koja posluju kao deo veće grupe, u Uslovima i Pravilima Korišćenja nalažu da posle samoisključenja u jednom kazinu igrači ne treba da igraju ni u drugim kazinima iz te grupe.

To je razumljivo, ali sprovođenje pravila o tome je problematično. Videli smo slučajeve u kojima je igrač koji se isključio iz jednog kazina počeo da igra u drugom kazinu iz iste grupe. Kazino je tom igraču dozvolio da igra; međutim, kada je igrač kasnije zatražio isplatu, ona je odbijena, jer uopšte nije trebalo da mu se dozvoli da igra.

Postoji problem sa tim, jer kazino bi verovatno zadržao novac igrača da on nije dobio ništa. Ali igrač je dobio, pa je kazino iskoristio odredbu o samo-isključenju iz Uslova Korišćenja i odbio da isplati igraču.

Ovo je nepravedno prema igračima. Pravila poput ovog treba da se sprovode proaktivno. Ako igrači ne bi trebalo da igraju u kazinu, jednostavno ne treba ni da im se dozvoli. To možda i nije tako lako da se sprovede, ali kazina bi trebalo da imaju svoj softver kojim će na taj način zaštititi igrače.

Iz ugla kazina

Kazina uglavnom hoće da budu sigurna da njihovi igrači igraju bezbedno, što uključuje i činjenicu da im se da šansa za potpuno samo-isključenje. Ne žele zarađuju novac na ljudima koji imaju problem sa kockanjem, jer baš zbog njih samo-isključenje i postoji.

Međutim, neka kazina tvrde da ne mogu u potpunosti da sprovedu pravilo samo-isključenja, i još uvek postoje pojedini sajtovi koji nemaju ovu opciju.

Iz ugla igrača

Igračima koji se bore sa problemima zavisnosti od kockanjatreba opcija samo-isključenja, jer njihove kockarske navike se teško kontrolišu. Ako igrači hoće da igra tokom perioda samo-isključenja, verovatno bi zbog nedostatka kontrole bilo protiv njihovih interesa pustiti ih da to rade.

Naša pozicija

Sva kazina treba da imaju dobro sprovedene opcije odgovornog kockanja, što uključuje i samo-isključenje. Kad god se igrač isključi, ne bi mu trebalo dopustiti da igra pre isteka već definisanog perioda.

Iako možda postoje slučajevi gde kazino ima nameru da uvede pravilo samo-isključenja ali ne može, smatramo da mnoga kazina bez samo-isključenja (ili sa nedovoljno dobrom funkcionalnošću) svesno eksploatišu zavisne igrače, čemu se striktno protivimo.

Naši predlozi za kazina

Proces samo-isključenja trebalo bi da bude što je više moguće jednostavan za igrače. Postavke koje su napravljene da pomognu igračima koji se bore sa zavisnošću trebalo bi da budu jednostavne za korišćenje, tako da ne obeshrabre igrače da ih iskoriste kada im trebaju.

Polisa samo-isključenja treba da bude stroga. Ako igrač zatraži samo-isključenje, ne dozvoljavajte mu da igra pre isteka definisanog perioda. Ni pod kakvim okolnostima ne bi trebalo da im se dozvoli da ponište samo-isključenje pre nego što dobro razmisle o tome da li stvarno žele da igraju. Idealno bi bilo da ne mogu da ga ponište uopšte.

Ako Vaš kazino pripada većoj grupi kazina, igrači bi o tome trebalo da se obaveste u procesu samo-isključenja. Najbolje bi bilo da da im se da opcija samo-isključenja iz samo jednog kazina ili iz svih. Sva kazina bi trebalo da se nabroje, jer u suprotnom igrači neće znati koja kazina su povezana.

Bez obzira na to šta rade, ako im dopustite da igraju u drugom kazinu i uprkos samo-isključenju, činjenica da ne bi trebalo da igraju ne može se koristiti kao razlog za zadržavanje njihovog novca.

Zahtevi i za ,,fer‘‘ i za ,,fer i bezbedna‘‘ kazina

Da bi naš tim određeni kazino klasifikovao kao ,,fer‘‘ ili ,,fer i bezbedan‘‘, kazina moraju igračima omogućiti samo-isključenje. Ako kazina dozvole igračima da ponište samo-isključenja, od njih se mora zahtevati da najpre prođu kroz period hlađenja od makar 7 dana.

11. Verifikacija personalnih podataka igrača i dupli nalozi

U velikoj većini kazina, igračima je dozvoljeno da imaju samo jedan nalog po kazinu. Više od jednog naloga protivno je Uslovima i Pravilima Korišćenja, a dupli nalozi se uglavnom zatvaraju nakon što budu otkriveni.

Mnoga kazina samo provere da li postoje dupli nalozi u toku procesa verifikacije što se inače radi kada igrač zatraži isplatu. Ako igrač dobije nešto na jednom od duplih naloga, dobici uglavnom budu poništeni. U nekim slučajevima, igraču se možda vrati prvobitni depozit ako kazino smatra da je dupli nalog napravljen slučajno.

Iz ugla kazina

Kazina igračima dozvoljavaju da otvore jedan nalog samo da bi se zaštitili od zloupotrebe bonusa. Otvaranje nekoliko naloga i uzimanje bonusa dobrodošlice nekolliko puta, jedan je od malog broja načina da igrači steknu prednost nad kazinom, ili da makar smanje prednost kazina. To objašnjava zaštitu kazina zatvaranjem duplih naloga.

Iz ugla igrača

Neki igrači svrsishodno otvaraju više naloga (da zloupotrebe bonus dobrodošlice), ali često se dešava da igrači jednostavno zaborave da su se već registrovali u kazinu pa otvore još jedan nalog.

Ponekad, igrači hoće da se uloguju na stari nalog, ali ne mogu da se sete lozinke. Umesto da pokrenu proceduru ,,zaboravljena lozinka‘‘, oni otvore nov nalog, moždane znajući da rade nešto što je protiv pravila.

U svakom slučaju, mislimo da igrače ne treba da brine slučajno otvaranje duplih naloga u istom kazinu.

Naša pozicija

Slažemo se da je odgovornost igrača da se postaraju da ne naprave nekoliko naloga u jednom kazinu. Ne zato što mi smatramo da to tako treba, već jer je to industrijski standard i ne možemo kažnjavati sva kazina koja ne sprovode pravilo ,,jedan nalog po igraču‘‘ na način koji mi smatramo najboljim. Međutim, mislimo da će provera duplih naloga tokom registracije postati industrijski standard i nadamo se da hoće u budućnosti, a igrači će biti zaštićeniji.

A do tada, smatramo da svaki slučaj treba da se razmotri odvojeno. Ako otkrijete da je igrač napravio 5 različitih naloga i uzeo bonus na svakom od njih, verovatno zloupotrebljava bonuse i imate svako pravo da ga kaznite. Sa druge strane, ako igrač greškom napravi dva naloga i čak i ne uzme bonus, ne treba da ga kaznite samo zato što postoji pravilo koje možete iskoristiti protiv njega.

Naši predlozi za kazina

Za sprečavanje postojanja duplih naloga smatramo da bi bilo praktično i efektivno da izvršite proveru tokom proseca registracije. Pod ovim ne mislimo na celokupnu KYC (upoznaj svog klijenta) proceduru koja uključuje ličnu verifikaciju; predlažemo samo brzu proveru kombinacija ličnih podataka koju će dvoje ljudi podeliti samo u retkim slučajevima, kao što su ime, prezime i datum rođenja. Ako ne zahtevate ove informacije u prosecu registracije, trebalo bi da počnete kako bi bili u mogućnosti da izvršite ovu proveru.

U najvećem broju slučajeva nećete dobiti podudaranje što znači da ćete pustiti igrača da igra, i pokrenuti punu KYC proceduru samo kada igrač zatraži isplatu. Međutim, ako dobijete podudaranje, igrač verovatno već ima nalog. Tada ih možete obavestiti i/ili pitati da izvrše KYC proceduru, kako bi bili sigurni da već nemaju nalog.

Ako ovo nije tehnološki izvodljivo, i dalje ne treba da kažnjavate igrače koji su nesvesno napravili još jedan nalog a nisu imali nameru da zloupotrebe Vaš bonus dobrodošlice. Ako igrač nije izazvao nikakvu štetu, najbolje ga kontaktirajte i pronađite kompromisno rešenje, npr. da se jedan nalog zatvori, a drugi ostane aktivan.

Zahtevi za ,,fer i bezbedna‘‘ kazina

Da bi naš tim određeni kazino klasifikovao kao ,,fer i bezbedan‘‘, kazino tokom procesa registracije treba da izvrši proveru postojanja duplih naloga, a ne kada igrač zatraži isplatu. Ovo ne podrazumeva celu KYC proceduru; samo brzu proveru ličnih podataka koji su bitni za detektovanje duplih naloga.

12. Sprovođenje pravila

Kad kazino otkrije da je igrač prekršio neka pravila iz Uslova i Pravila Korišćenja, postoje različiti pristupi koji se mogu koristiti u rešavanju situacije.

Svedoci smo različitih slučaja gde kazina informišu igrače da su prekršili Uslove i Pravila Korišćenja, da će im nalog biti zatvoren a dobici oduzeti, bez dostavljanja detaljnijih informacija o tome šta su igrači konkretno uradili. Tada, kazina često prekidaju svaku komunikaciju sa igračima, ostavljajući ih bezidejnim, zbunjenim i ljutim.

Iz ugla kazina

Kada kazina otkriju da je igrač uradio nešto protiv pravila, obično ne brinu oko toga kako će ih o tome obavestiti. Samo žele da se osiguraju da će igrač znati da je uradio nešto što ne treba, informišući ga o gubicima (u vidu oduzetih dobitaka, bonusa itd.) koje će podneti.

Iz ugla igrača

Kad god se igrač okrivi da je uradio nešto protiv pravila, verovatno i nema ideju o čemu kazino govori. Ako ne dobiju konkretniji odgovor, razumljivo je da će hteti da saznaju o čemu se radi i tražiti specifičan razlog.

Naša pozicija i preporuke za kazina

Ako odlučite da kaznite igrača jer je uradio nešto pogrešno, najmanje što možete da uradite je da ih detaljno obavestite o tome koje pravilo su prekršili i kako. Poruka kojom ćete obavestiti igrača o problemu, treba da sadrži makar ove informacije:

 • koja su konkretno pravila prekršili (ne da citirate čitave Uslove i Pravila Korišćenja),
 • kada i kako je igrač prekršio pravila,
 • na koji način će igrač biti kažnjen i postoji li nešto što može da uradi.

13. Transparentnost

U ovom odeljku ćemo govoriti o tome koje informacije mislimo da kazina treba da podele sa igračima. Konkretno, biće reči o ovome:

 • Return to player (RTP) dostupnih igara - RTP je ubedljivo najvažnija matematička karakteristika svake kazino igre. Ona govori igračima koje igre su bolje, a koje gore za njih sa stanovišta matematike.
 • Istorija igranja - Mogućnost da igrači imaju uvid u svoju istoriju, dobitke ili gubitke za određeni period, vidimo kao veoma korisnu stvar, ali nažalost, mali broj kazina to odradi na pravi način.

Iz ugla kazina

Ne žele sva kazina da informacije kao što su RTP i istorija naloga učine lako dostupnim igračima, jer na taj način igrači znaju koliko novca mogu očekivano izgubiti (RTP) i koliko su već izgubili ili dobili (istorija igranja). Ako igrači znaju koliko su vremenom izgubili, to može da škodi poslovanju kazina, pa je bolje da tu informaciju drže sakrivenu.

Kazina često tvrde da je uvođenje ovoga tehnološki teško što donekle može biti tačno, ali mi ne mislimo da je to opravdan razlog za neuovođenje ovih ,,transparentnih‘‘ stavki.

Kada je u pitanju RTP, tačno je da neki provajderi ne objavljuju RTP svojih igara, pa kazina možda nemaju ovu informaciju za sve naslove, ali smo sigurni da znaju RTP većine igara koje nude. Samo je pitanje da li će ih podeliti sa igračima.

Iz ugla igrača

Ne brinu svi igrači o istoriji naloga ili RTP-u igara, ali mnoge od njih to zanima. Ako se ove informacije igračima učine lako dostupnim, to bi imomogućilo da donesu dobre odluke po pitanju odabira igre i da li je uopšte igrati.

Beleška: Neke igre su dostupne u nekoliko verzija sa različitim RTP-om, i mislimo da igrači treba da znaju koji od njih igraju. Ovo je deo razloga zašto mi smatramo objavljivanje RTP-a bitnim.

Istorija igranja bitna je kao stavka odgovornog kockanja takođe, ona igračima daje uvid u to koliko su izgubili ili dobili. Igrači koji često igraju verovatno su od trenutka otvaranja naloga više novca izgubili nego što su dobili, ali to uglavnom zaboravljaju i potcenjuju njihove ukupne gubitke. Zbog toga je važno da imaju uvid u brojke.

Naša pozicija i preporuke za kazina

Smatramo da svi igrači treba da znaju RTP igara koje igraju. Ova informacija treba da bude što lakše dostupna, najbolje (ne i neophodno) da bude istaknuta na stranici u toku igranja igre.

Slično tome, igrači treba da imaju pristup istoriji naloga i uvid u to koliko su izgubili ili dobili od trenutka otvaranja naloga.

Voleli bismo kada bi se sva kazina pridržavala ovih stvari, ali razumemo da trenutno ne dostižu industrijske standarde. U vezi s tim, nadamo se da će se sve više i više kazina poboljšati po tom pitanju i da će se u budućnosti sve više informacija učiniti brzo dostupnim igračima.

Da li bi vaši prijatelji smatrali ovo korisnim?

Podelite ovaj članak i obavestite ih.

flash-message-news
Casino Guru Vesti – Pratite dnevne vesti iz industrije kockanja
Forum_alt
Pridružite se diskusiji na našem forumu i upoznajte kazino igrače iz celog sveta
Pratite nas na društvenim mrežama - Dnevni postovi, bez depozitni bonusi, novi slotovi i još toga
Pretplatite se na naš bilten i saznajte gde su najnoviji bez depozitni bonusi, novi slotovi i druge vesti